Foto Ann Jonasson Lignercrona Foto Ann Jonasson Lignercrona

Från Dala-Floda kommer Anna-Karin Jobs Arnberg som innehar bronsmärket i låtspel på fiol från Floda i Dalarna. Framförallt har hon arbetat brett med kulturhistoria inom ämnena etnologi, slöjd och hantverk. Efter många år som hemslöjdskonsulent och museiintendent har hon studerat folkkonstens uttryck i en mängd föremål samt har själv tillämpat många olika slöjdtekniker. Anna-Karin har mästarbrev i broderiteknik och har tidigare rest till både Shetlandsöarna och till Yttre Hebriderna.

Maria Sjögren är uppväxt i Leksand och innehar riksspelmanstiteln på i fiol i låtar från Rättvik och Leksand. Hon gick flera år som lärling för storspelmännen Pers Hans Olsson och Kungs Levi Nilsson och genom åren har Maria befäst ett drivet spel i traditionerna. När hon sedan träffade spelmannen och sedermera maken Grop Mikael Sjögren från Malung väcktes ett nytt intresse för låttraditionerna från Västerdalarna. Maria är medlem i låtgruppen Krackel Kapell som har flera spelningar runt om i landet.