Om Margareta och bundna tekniker
Margareta Djoos från Mora är en av landets skickligaste i bundna broderitekniker. År 2000 erhöll hon sitt gesällbrev med stor silvermedalj. Fyra år senare, år 2004, erhöll hon mästarbrev i trådbundna broderitekniker. Tekniken lärde hon sig som ung av sin mor och mormor. I moradräkten finns många av de broderitekniker som hon fördjupat sig i. Under många år arbetade Margareta på Skansens Klädkammare i Stockholm, vid sidan av det har hon haft mängder av kurser i tekniken. 
Margaretas hemsida

Om Anna-Karin och påsöm
Anna-Karin Jobs Arnberg från Dala-Floda har sedan hon var ung ägnat sig åt Flodas typiska yllebroderi påsöm som finns i många av Flodas dräktplagg. År 2004 erhöll hon gesällbrev med liten silvermedalj och i år 2018 erhöll hon mästarbrev i broderitekniken. Redan i ungdomen besökte hon många traditionsbärare för att lära sig påsömmen. Anna-Karin är f.d. länshemslöjdskonsulent och arbetar numera som antikvarie vid Dalarnas museum. Vid sidan av det har hon haft mängder av kurser i tekniken.
Anna-Karins hemsida